Gris ytterfile djupfryst 8,50€/kg

Köttet kommer från Kjell-Erik Hannus svingård. Gården finns i norra Vörå.

8,80